Ramada Plaza
Rising in the sky with its magnificent and modern architecture, Ramada Plaza By Wyndham Konya

Ramada Plaza by Wyndham Konya olarak, topluma karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve sürdürülebilirlik ve sosyal adaletin önemini kabul ediyoruz. Bu nedenle, çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetleri yürüterek topluma katkıda bulunmaya ve çevremizi korumaya kararlıyız.

Topluma Katkı

Topluma katkıda bulunmak, bizim için önemli bir değerdir. Bu doğrultuda, yerel topluluğumuzu desteklemek ve geliştirmek için çeşitli sosyal projeler ve etkinlikler düzenliyoruz. Eğitim, sağlık, çevre koruma ve dezavantajlı grupların desteklenmesi gibi konularda aktif olarak çalışıyoruz.

Çevre Koruma

Çevre koruma, işletme faaliyetlerimizin merkezinde yer almaktadır. Sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak, enerji ve su tüketimini azaltmak, atıkları en aza indirmek ve doğal kaynakları korumak için çaba gösteriyoruz. Ayrıca, çevre dostu uygulamaları teşvik etmek ve çevre bilincini artırmak için çeşitli eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları düzenliyoruz.

Çalışan Refahı ve Gelişimi

Çalışanlarımızın refahı ve gelişimi, işletmemizin başarısı için temel öneme sahiptir. Adil çalışma koşullarını sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını yükseltmek ve çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimini desteklemek için çeşitli programlar ve eğitimler sunuyoruz. Ayrıca, çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik ediyor ve çalışanlarımızın farklılıklarını kutluyoruz.

Etik İlkeler

İş faaliyetlerimizde etik değerlere ve ilkelerimize bağlı kalıyoruz. Şeffaflık, dürüstlük, adalet ve şeffaflık, iş yapma şeklimizin temelini oluşturur. Tüm paydaşlarımızla karşılıklı güvene dayalı uzun vadeli ilişkiler geliştirmeye odaklanıyoruz.

Sosyal Sorumluluk Politikası

Ramada Plaza by Wyndham Konya olarak, sosyal sorumluluk politikamızı sürekli olarak gözden geçiriyor ve iyileştirme fırsatlarını arıyoruz. Topluma, çevreye ve çalışanlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için kararlıyız ve bu değerlerin işletme faaliyetlerimize entegre edilmesini sağlamak için çaba gösteriyoruz.

Each of our guest rooms has a private bathroom, wi-fi, cable TV and a full breakfast is included.

Information ve Rezervation

(0332) 248 40 00

Call us toll free for more information.

Reservation Form